אם אתם עובדים עם מג'נטו, גם בגרסאות מתקדמות כגון 1.4.1.1
אתם עלולים להיתקל בשגיאה toggleMenu not defined
בכל אופן, כדי לטפל בבעיה יש לפתוח את הקובץ הבא

app/code/core/Mage/Catalog/Block/Navigation.php

לאתר את הקוד הבא (באזור שורה 246)
$attributes['onmouseover'] = 'toggleMenu(this,1)';
$attributes['onmouseout'] = 'toggleMenu(this,0)';
ולהחליף אותו בקוד הבא
$attributes['onmouseover'] = 'Element.addClassName(this, \'over\')';
$attributes['onmouseout'] = 'Element.removeClassName(this, \'over\')';

בהצלחה!