מתייחס לתוסף הצ'קאוט: OneStepCheckout.com

בהצלחה!
MCI - בית ישראלי למג'נטו