לפרטים מלאים על השינויים

http://www.magentocommerce.com/download/release_notes#Release%20Notes%20-%20Magento%201.4.2.0%20%28December%208,%202010%29