כדי להוסיף אפשרות משלוח נוספת במגנ'טו ניתן להשתמש בתוסף
Blank Shipping Module שהוזכר במאמר קודם באתר, או לחלופין ניתן להשתמש בתוסף הנקרא
IG Multi-Flat Shipping המאפשר הוספה של עוד 5 אפשרויות משלוח מסוג
rate shipping methods
כדי להשתמש בתוסף ניתן להוריד אותו מדף התוספים באתר מג'נטו בכתובת
http://www.magentocommerce.com/magento-connect/IDEALIAGroup/extension/3224/ig-multi-flat-shipping
או לחלופין, להוריד אותו ישירות באתר - לחצו כאן להורדת התוסף

בהצלחה!
צוות MCI - בית ישראלי למג'נטו