כדי לפתור את בעיית השגיאה בגרסה 1.4.2.0
יש להיכנס לקובץ wishlist.xml שנמצא בתיקיית ה-layout
של תבנית העיצוב שאנחנו עובדים איתה
ולשנות את הקוד

<block type="wishlist/links" name="wishlist_link">
לקוד הבא
<block type="wishlist/links" name="wishlist_link"/>
ואת הקוד
<action method="addWishlistLink"></action>
לקוד
<action method="addWishlistLink"><blockName>wishlist_link</blockName></action>
בהצלחה!