בגרסה 1.5.0.1 של מגנ'טו, יתכן ותיתקלו בשגיאה
"Street Address” length must be equal to or greater than 1 characters.
בעת ביצוע הרכישה
במקרה שכזה, יש להיכנס בפאנל הניהול למערכת -> הגדרות -> הגדרות לקוח
ולהסיר את הספרה 2 מהשדה "מספר השורות בשדה כתובת"
באנגלית:
System>Configuration>Customers>Customer Configuration>Name and Address Options ->"Number of Lines in a Street Address"
(זו האפשרות הראשונה מלמעלה)
בהצלחה! צוות MCI - בית ישראלי למג'נטו