הקישור להורדה

http://www.mage.co.il/downloads/magento-check.zip