כדי לשנות את מספר הפריטים יש להיכנס לקובץ
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Widget/Grid.php
בערך בשורה 70 נמצא את הטקסט
protected $_defaultLimit = 20;

יש לשנות את הספרה 20 למספר הרשומות שאתם רוצים להציג כברירת מחדל (100 למשל)
מומלץ להעתיק את הקובץ החדש לתיקייה
app/code/local/Mage/Adminhtml/Block/Widget
כדי שהוא לא "יידרס" בשדרוג הבא
בהצלחה!
צוות MCI
בית ישראלי למג'נטו.