יש 2 אפשרויות עיקריות לקריאה לבלוק סטאטי במג'נטו, מדף CMS - דף תוכן
או מקובץ תבנית שאנחנו רוצים להרחיב
בנוסף, קיימות אפשרויות נוספות לקריאה לבלוק סטאטי (מקטגוריה, תבנית דואר)

קריאה לבלוק סטאטי מקובץ תבנית PHTML:


כדי לקרוא לדף, יש להוסיף את הקוד הבא בקובץ התבנית

<?php echo $this->getLayout()->createBlock('cms/block')->setBlockId('myblockid')->toHtml() ?>

כש-myblockid מסמן את את מזהה הבלוק שיצרנו

קריאה לבלוק סטאטי מדף תוכן קיים:


כדי לקרוא לבלוק, יש להוסיף את הקוד הבא בדף התוכן

{{block type="cms/block" block_id="home-page-promo"}}


כש-static-block-name מסמן את מזהה הבלוק שאנחנו רוצים להוסיף

בהצלחה!
צוות MCI - בית ישראלי למג'נטו