הוספת קבוצת לקוחות חדשה

בממשק הניהול > קונים > ניהול קבוצות קונים

 

 
לוחצים על "קבוצת לקוחות חדשה"

 ממלאים את שם קבוצת הלקוחות החדשה, ולוחצים על "שמור קבוצת לקוחות"

מרעננים את האינדקס

 

בוחרים את כל האינדקסים על ידי סימון תיבת הבחירה או על ידי לחיצה על "בחר הכל" ולוחצים על "שלח"

 

ברכותינו! יצרתם קבוצת לקוחות חדשה.

על מנת לשייך לקוח לקבוצת הלקוחות החדשה שיצרתם:

מנווטים בממשק הניהול > קונים > ניהול קונים

ובוחרים בלקוח שרוצים לשייך לקבוצת הלקוחות החדשה.

 

 

בניהול של הלקוח מנווטים ללשונית "מידע אודות חשבונך" ובוחרים בקבוצת הלקוחות הרצויה באפשרות "קבוצה" , במקרה הזה, "קבוצת לקוחות חדשה".

 

 ביצוע שלבים אלה יאפשרו לכם להציע ללקוחות בקבוצות לקוחות שונים מחירים שונים בהתאם לקבוצה אליה הם משויכים.