המדריך למשתמש במג'נטו יצא באמצע מאי בגרסת PDF, ניתן לרכוש אותה באתר הרשמי של מג'נטו בכתובת http://www.magentocommerce.com/support/magento-user-guide-book

ועכשיו מצטרפת גם הגרסה המודפסת, ניתן לרכוש את הגרסה המודפסת של המדריך בכתובת:

http://www.lulu.com/content/paperback-book/magento-user-guide/7327298